تقویم انتخابات

۲۴ آوریل                             آخرین روز برای احزاب تا نامزدهای خود را معرفی کنند.
ژوئیه                            اطلاعات مربوط به محل رای دهی در داخل و خارج کشور در
 www.val.se قرارداده می شود. اطلاعات مربوط به آرای پستی برای سوئدی های خارجی  
ارسال می شود.
 
۳ اوت                                               رای پستی از خارج کشورآغاز می شود.
اوت                       بروشورهای اطلاعاتی درمورد انتخابات برای تمام خانه ها در سوئد ارسال می شود.
۱۸ اوت                         فهرست اسامی رای دهندگان ارائه می شود و توزیع کارت های رای دهی آغازمی شود که تا ۲۹ اوت ادامه خواهدیافت.


۲۴ اوت                    رای دهی در سفارت خانه ها و کنسول گری های سوئد آغازمی شود.
۳۰ اوت                   رای دهی پیش از موعد، در محل های رای گیری در کمون ها آغازمی شود.
۵ سپتامبر                     آخرین روز برای درخواست انجام تغییرات در فهرست اسامی رای دهندگان.
 
۱۷ سپتامبر                    روز برگزاری انتخابات. در بعدازظهر نتیجه ی مقدماتی انتخابات مشخص می شود.
۱۸ سپتامبر                         استانداری شمارش نهایی آرا و آرای شخصی را آغازمی کند.
۲۰ سپتامبر                  تقسیم کرسی های پارلمان مشخص شده و نمایندگان و جانشینان آنها انتخاب شده اند.
۲۰ تا ۲۷ سپتامبر        آرای شوراهای استانی و شهر، شمارش و تقسیم کرسی ها انجام می شود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".