چهارشنبه ۱۹ وئیه ۲۰۰۶ میلادی ۲۸ تیرماه ۱۳۸۵ خورشیدی

تهیه کننده : زینت هاشمی

گزارشها : زینت هاشمی و پوپک عامری

گزارشها : بحران در خاورمیانه . ادامه ی درگیری در لبنان وتلاش برای  انتقال سوئدیها از لبنان به سوئد .

گفتگو پوپک عامری با دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم پیرامون خبرهای مربوط به کمکهای ایران به حزب اله لبنان .

افزایش سرقت با آمدن تابستان . به خصوص در منطقه های رینکه بی ، یولستا و تنستا .اما مناطق دیگر نیز از سرقت در آمان نیستند . گفتگوی زینت هاشمی  با پروین خلاقی در اوپلندسوسپی در حومه ی استکهلم که از منزل لو با شیوه ی بخصوصی سرقت صورت گرفت .

در پایان برنامه و در بخش سلامتی بیشتر ، زندگی بهتر دکتر علی هاشمی در ادامه ی گفتگو پیرامون ۷ فاکتوری که سلامتی انسان را به خطر می اندازد درباره ی بیماری دیابت و یا قند خون اطلاعات مفیدی را مطرح کرد . شنیدن آن را به همه توصیه می کنیم .

سیمین  بهبانی که لقب غزل بانوی شعر را گرفته  ، هشتاد ساله شد .