رهایی از چنگ بدهی های پایان ناپذیر

مهرداد صهبا

کریسمس و ایام مرخصی تابستانی دو دوره ای هستند که در آن گرفتن وام از بانک ها و موسسه های مالی افزایش می یابد. بسیاری از این وام ها، وام های بدون سپرده اند که مبلغ وام تا ۲۰۰ هزار کرون هم می رسد. اما باید توجه داشت که با وجود پایین بودن نرخ بهره های بانکی در حال حاضر، چنین وام هایی می تواند وام گیرنده را در مرداب بدهی های بی پایان گرفتار سازد. دلیل آن هم این است که وام دهنده بدون در نظرگرفتن توان بازپرداخت وام گیرنده، به او مبلغ های کلانی وام می دهد. گذشته از این نرخ بهره این نوع وام ها از ۶% تا۳۰% می تواند تغییر کند.

از سوی دیگر تبلیغات گسترده موسسه های مالی برای وام دادن آسان به مشتریان که گاه به مرحله اغوای مشتری نیز نزدیک می شود، عامل مهم دیگری است برای بدهکار شدن مردم. این موسسه ها برای هدف خود از تمامی وسایل موجود در جامعه مدرن استفاده می کنند. برای نمونه ارسال پیام های نوشتاری برای جوانان بوسیله تلفن ـ اس ام اس ـ است که بسیاری از آنان را در آستانه زندگی اجتماعی شان با خطر بدهکارشدن و مشکلات ناشی از آن روبرو می سازد.

Väino Aus از اداره اجرائیات Kronofogden در این باره ضمن ابراز نگرانی می گوید:

”ـ این دام تازه ای برای بدهکارشدن مردم است که هر روز عده بیشتری گرفتار آن می شوند. کسانی از این وام ها استفاده می کنند که نمی توانند از جای دیگری وام بگیرند و این شروعی است برای بدهکار شدن بیشتر.”

امروزه حدود نیم میلیون نفر در سوئد نزد اداره اجرائیات پرونده بدهی دارند. بسیاری از آنان افرادی کاملا معمولی اند که هرگز مرتکب خطایی نشده اند اما رویدادهایی مانند جدایی و یا بیکاری آنان را مجبور به گرفتن وام کرده و این به نوبه خود آنان را به مرداب بدهی های پایان ناپذیر کشانده است. البته برخی از آنان توانسته اند خود را از این دام رها سازند اما بسیاری از آنان با وجود تلاش فراوان هرگز از چنگ این بدهی های بی پایان خلاص نمی شوند. به همین دلیل پیشنهاد شده که برای پرداخت بدهی ها نیز زمان مشخصی درنظر گرفته شود که بعد از گذشت آن زمان دیگر نتوان از بدهکار خواست که بدهی خود را بپردازد. این پیشنهاد از سوی کارشناسان هنوز در حال بررسی است.

Åke Lundholm از اداره اجرائیات نیزاز افزایش تعداد کسانی که به علت نپرداختن بدهی، کارشان به آن اداره می کشد ابراز نگرانی می کند و این افزایش را نشانه ناتوانی بسیاری از مردم در پرداختن بدهی های خود دانسته و آن را موضوعی جدی می داند.

سوء پیشینه بدهکاری

تخمین زده می شود که امسال حدود نیم میلیون مورد بدهی پرداخت نشده باعث بوجود آمدن ”سوء پیشینه بدهکاری” یا betalningsanmärkning برای صاحبان این بدهی ها شود. سوء پیشینه ای که تا سالها فرد دارای سوء پیشینه را تعقیب و زندگی او را تباه خواهد ساخت. بنا بر آمار موجود در سه ماهه اول سال جاری حدود ۲۰۴ هزار پرونده بدهی های پرداخت نشده برای وصول به اداره اجرائیات فرستاده شده است که رشدی ۵۰ درصدی را در طول پنج سال گذشته نشان می دهد.

Marianne Åbyhammar از دفتر ناظر عالی امور مصرف کننده گان Konsumentombudsmannen هشدار می دهد که خطر فرورفتن تا گلو در قرض جدی است و پیش از گرفتن وام باید خوب اندیشید که چگونه مبلغ وام ـ بدنبال نوسان نرخ بهره ها ـ باید بازپرداخت شود. وی در مورد دو نوع وام گیری و خرید قسطی هشدار جدی می دهد: یکی خرید از فروشگاه های لباس و مانند اینها و دیگر خرید از شرکت های سفارش های پستی Postorderföretag ، زیرا که بهره خرید قسطی از این فروشگاه ها بالاترین نرخ بهره در بازار است.

کمک های قانونی

اما برای کسانی که گرفتار بدهی های پی درپی شده اند و هیچ راه نجاتی برای خود از این گرداب نمی بینند، جامعه سوئد چه کمکی می تواند عرضه کند؟ در سوئد قانون پاکسازی بدهی ها یا skuldsaneringslagen آخرین امید بدهکاران است. البته برای کمک به بدهکاران قراراست از سال آینده این قانون تغییر کند. امروزه چنین است که بدهکار باید خود با طلبکار با طلبکاران برای زمان بندی بازپرداخت بدهی اش به توافق برسد. اما از سال آینده و با تغییر قانون، بدهکار میتواند یک راست به سراغ اداره اجرائیات رفته و از آنها بخواهد که بازپرداخت بدهی اش را زمان بندی کنند.

قانون جدید پاکسازی بدهی ها نقش ”مشاوران بودجه و بدهی budget- och skuldrådgivare ” در کمون ها را تقویت کرده و کمون ها را موظف می سازد در دوره ای که برنامه پاکسازی بدهی برای شهروندی در جریان است، خدمات مشورتی به آن شهروند بدهند زیرا در این دوره سخت و طاقت فرسا، بسیاری به این نوع کمک ها نیاز دارند. اغلب چنین است که بدهکارانی که به مشاوران بودجه و بدهی در کمون ها مراجعه می کنند دارای انبوهی از بدهی های گوناگون به این و آنند؛ از دوست و آشنا گرفته تا بدهی به شرکت های سفارش های پستی و صورتحساب های پرداخت نشده به دندان پزشک. خیلی ها برای نجات از این گرداب از موسسه هایی که تلفنی وام می دهند پول قرض گرفته تا بدهی های گذشته خود را تسویه کنند اما نرخ بهره سنگین این نوع وام ها وضعیت آنان را به مراتب بدتر از گذشته می کند. در کنار این ها، بدهی به شرکت های برق و تلفن هم بخش بزرگ دیگری از این نوع بدهی ها را تشکیل می دهد. بنابراین اگر کسی در دام بدهی های بی پایان افتاده باشد باید بدون درنگ برای دریافت کمک با مشاوران بودجه و بدهی کمون خود تماس بگیرد.