مدارس

کارنامه ی سابق ؟

امور مدارس از موضوعات مهم در انتخابات است. مدارس ابتدایی حدود یک میلیون و دبیرستان ها بیش از ۳۵۰ هزار  دانش آموز دارند. بیشتر این مدارس، دراختیار شهرداری ها و یک دهم آنها مدارس آزاد یا خصوصی friskolor * هستند.  هزینه ی مدارس، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد کرون است.

هر سال شمار زیادی از کودکان و جوانان بدون داشتن معلومات کافی، مدارس را ترک می کنند. برای نمونه حدود ۹ درصد از دانش آموزان دوره ی ابتدایی در دروس پایه kärnämnena * مدرک قبولی به دست نمی آورند. درنتیجه تمام احزاب خواستار دادن امکانات بیشتر به مدارس و برخورد با حاشیه نشینی هستند.

تفاوت عمده میان احزاب دراین زمینه، کارنامه یا مدرک تحصیلی ست. اتحاد بورژوایی خواستار دادن مدرک تحصیلی  در سال های اول مدارس و زودتر از آنچه امروز داده می شود است. احزاب لیبرال مردم و دموکرات مسیحی بر مقررات سختگیرانه تر تاکید می کنند و هر چهار حزب بورژوایی مانند حزب محیط زیست خواهان مدارس خصوصی بیشتری هستند.

دولت و احزاب چپ و محیط زیست برای برخورد با جداسازی اجتماعی در مدارس سرمایه گزاری می کنند. در دو سال آینده، مدارسی که بیشتر دچار این مشکل هستند ۲۲۵ میلیون کرون دریافت خواهندکرد. مدارسی که در حاشیه ی شهرهای بزرگ قراردارند یک هزار نفر را به عنوان نیروی کمکی استخدام خواهندکرد. از این مبلغ، بخشی نیز برای راه اندازی مدارس تابستانی برای دانش آموزانی که در مدرسه با مشکل روبرو هستند دراختیار شهرداری ها قرار داده خواهدشد.

این احزاب با دادن کارنامه در کلاس های پایین تر مخالفند و مذاکره با پدر و مادرها utvecklingssamtal  * را کافی می دانند.

درحالی که دولت و حزب چپ خواستار حفظ محدودیت برای ایجاد مدارس خصوصی هستند – شرکت ها مجاز به کسب درآمد در زمینه ی آموزش نیستند – حزب محیط زیست مایل به ایجاد مدارس آزاد هرچه بیشتری ست. دراین زمینه حزب محیط زیست با اتحاد بورژوایی همراه شده و با تصویب قانون جدید تاسیس مدارس آمادگی و مراکز اوقات فراغت خصوصی که از اول ژوئیه ی امسال به اجرا درآمده، در موضع مخالف دولت قرار گرفته است.

اتحاد بورژوایی می خواهد:

-         مدرک تحصیلی، زودتر و در چند مرحله داده شود ( تنها حزب دموکرات مسیحی زمانی را تعیین کرده است: سال ششم دبستان)

-         زبان ملی (سوئدی) nationella mål * از سال سوم دبستان آموزش داده شود.

-         کنترل معلومات و امتحان عمومی در مقاطع سال سوم، پنجم و هشتم همراه با امتحان سراسری nationella prov * اجباری شود.

حزب لیبرال مردم همچنین می خواهد رعایت انضباط  ordningsomdöme * در کارنامه گنجانده شود و درصورت امکان به دختران، جدا از پسران  آموزش داده شود. حزب دموکرات مسیحی خواستار قدرت تشخیص کتبی  از سال اول ( گونه ای شبیه به کارنامه) است و این که غیبت غیرموجه در کارنامه آورده شود.

آموزش زبان مادری

دولت، حزب چپ و حزب محیط زیست توافق کرده اند که بودجه ای برای تشکیل کلاس هایی ( مانند درس ریاضی) به زبان مادری دانش آموزان، به مدارس داده شود و برای آموزگاران زبان مادری نیز دوره های تکمیلی گذاشته شود.

جز این، دولت و حزب چپ خواستار حفظ وضعیت فعلی هستند. حزب محیط زیست اما خواستار حق تمام کودکان در مدارس ابتدایی دراستفاده از درس هایی به زبان مادری ست و نه تنها در شرایط تعیین شده ( براساس قانون، درصورتی که حداقل ۵ دانش آموز با توانایی اولیه در زبان مادری خود در کمون یا شهری وجود داشته باشند، آموزگار مناسبی برای آنها تعیین خواهدشد).

حزب دموکرات مسیحی حتی خواستار حق دانش آموزان دبیرستانی در استفاده از دروس به زبان مادری ست و
می خواهد که حتی اگر تعداد دانش آموزان متقاضی کمتر از پنج نفر است، بتوان آن را از کمون ها درخواست کرد. 

حزب مرکز می خواهد که مدارس دارای تجربه در ایجاد کلاس به زبان مادری بتوانند چون مدارس میزبان عمل کرده و به دانش آموزان مدارس دیگر از راه دور و غیابی آموزش دهند.

توجه: درمورد دانش آموزان سامی، فنلاندی و یا رومانی، کولی ها، شهرداری ها متعهد هستند که حتی درصورت کمتر بودن تعداد دانش آموزان از پنج نفر، کلاس به زبان مادری آنها دایرکنند. آموزش به این زبان ها که زبان های اقلیت ملی شناخته می شوند، حتی اگر زبان روزمره ی این دانش آموزان نباشد باید اجراشود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".