1 av 2
2 av 2

دوشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶ ، 27 شهریور ۱۳۸۵

تهیه کننده : زینت هاشمی

گزارشگر : محمد عقیلی ، مهردادصهبا و زینت هاشمی

گزارشها : پیروزی بورژواها در انتخابات ۲۰۰۶ سوئد.

گفتگو با دکتر احمد علوی پیرامون دلائل پیروزی احزاب بورژوائی

گفتگو با محمد نوری از حزب لیبرال مردم و علی اثباتی از حزب چپ .

گفتگو با محمد زرینپور از حزب سوسیال دمکرات در زمینه شکست حزب در انتخابات و همچنین گفتگو با طهمورث یاسمی در مورد پیروزی حزب دمکراتهای سوئد.Sverigedemokraterna


فردریک  راین فلدت، رهبر حزب مودرات، شب گذشته پیروزی اتحاد بورژوایی و حزب مودرات را در انتخابات سال ۲۰۰۶ سوئد اعلام کرد.
پس از ۱۲ سال حکومت پیوسته ی سوسیال دموکرات ها، اینک قدرت سیاسی و حکومت سوئد دراختیار احزاب بورژوایی قرارگرفته است.
اتحاد بورژوایی با کسب ۱۷۸ کرسی  از مجموع ۳۴۹ کرسی پارلمان، به اکثریت دست یافته و دولت آینده ی سوئد را تشکیل خواهدداد.
یوران پرشون، رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر سوئد، شب گذشته شکست حزب خود را در انتخابات پذیرفت، اما بر حضور این حزب در صحنه ی سیاسی سوئد  و بازگشت آن تاکیدکرد. یوران پرشون، اما اعلام کرد که بازگشت حزب سوسیال دموکرات به قدرت با رهبری او نخواهدبود.
او کناره گیری خود را از رهبری این حزب اعلام کرد و گفت که رهبر جدید حزب سوسیال دموکرات در کنگره ی فوق العاده ی  این حزب در ماه مارس آینده برگزیده خواهدشد.
در انتخابات سال ۲۰۰۶ سوئد از مجموع شش میلیون و ۸۹۰ هزار و ۳۸۱ نفر واجدین شرایط رای دهی،  ۸۰ و چهاردهم درصد شرکت کردند که در مقایسه با دوره ی گذشته یک و سه دهم درصد بیشتر بود.
آرای به دست آمده از شمارش آرا در ۵۷۸۲  حوزه ی رای گیری  برای پارلمان به این ترتیب اعلام شده است:
حزب مودرات، ۲۶ و یک دهم درصد آرا، ده  و ۹ دهم درصد افزایش نسبت به دوره ی گذشته و کسب ۹۷ کرسی.
حزب سنتر، ۷ و ۹ دهم درصد، یک و هفت دهم افزایش و کسب ۲۹ کرسی.
حزب لیبرال مردم، ۷ و پنج دهم درصد، ۵ و ۹ دهم کاهش و کسب ۲۸ کرسی.
حزب دموکرات مسیحی، ۶ و شش دهم درصد، ۲ و شش دهم کاهش و کسب ۲۴ کرسی.
حزب سوسیال دموکرات،  ۳۵ و دو دهم درصد، ۴ و هشت دهم کاهش و کسب ۱۳۰ کرسی.
حزب چپ، ۵ و هشت دهم درصد، ۲ و شش دهم  کاهش و کسب ۲۲ کرسی.
حزب محیط زیست، ۵ و دو دهم درصد، شش دهم افزایش و کسب ۱۹ کرسی.
در انتخابات شورای شهر و استان نیز پیروزی بزرگتر  نصیب احزاب بورژوایی به ویژه مودرات ها

شده است. این پیروزی بیشتر در مناطق جنوبی سوئد است.
در استکهلم، احزاب بورژوایی اکثریت  را به دست آورده اند، اما  در یوتبوری و مالمو، اکثریت با حزب سوسیال دموکرات است.
درمجموع ۷۶ کمون یا شورای شهر از ۲۹۰ کمون سراسر کشور، اکثریت جدیدی از احزاب بورژوایی به دست آورده اند.
مود اولوفسون، یوران هگلوند و لارش لیون بوری، رهبران احزاب سنتر، دموکرات مسیحی و لیبرال مردم از پیروزی خود ابراز خرسندی کردند، اما رهبران احزاب چپ و  محیط زیست  لارش اولی
و پیتر اریکسون ضمن پذیرش پیروزی حریفان سیاسی خود برادامه ی مبارزه و حضور قدرتمند در

حیات سیاسی سوئد تاکید کردند.
یکی دیگر از تغییرات در آرای این دوره در مقایسه با دوره ی گذشته، افزایش آرای
Sverigedemokraterna    دموکرات های سوئد است.
این حزب که بیگانه ستیز معرفی می شود و پایگاه اصلی آن در جنوب سوئد و منطقه ی اسکونه است، موفق به کسب  دو درصد آرای پارلمان شده است.
این حزب آرای خود را در شورای استانی و شورای شهر نیز تا دوبرابر افزایش داده و درمجموع  کرسی نمایندگی در ۱۴ استان  و حداقل ۱۷۵ کرسی  در ۶۰ شورای شهر به دست آورده است، ازجمله ۵ کرسی در شورای شهر مالمو.
بیبشترین موفقیت این حزب در شورای شهر  Landskrona  ست که ۲۲ و سه دهم درصد آرا و ۱۲ کرسی به دست آورده و سومین حزب بزرگ دراین شورشده است.
اما احزاب  فی،  ابتکار فمینیستی و یونی لیستان، فهرست ژوئن  موفقیتی دراین دروه از انتخابات به

دست نیاوردند. ابتکار فمینیستی تنها یک درصد آرای پارلمانی را به دست آورد.یوران پرشون، نخست وزیر سوئد بعدازظهر امروز در دیدار با رئیس پارلمان  بیورن فون سیدو، استعفای دولت خود را تسلیم او خواهدکرد.
متعاقب این امر، رئیس پارلمان رهبران احزاب بورژوایی و فردریک راین فلدت، رهبر حزب مودرات را که بیشترین آرا درمیان احزاب بورژوایی دارد، مامور تشکیل دولت جدید سوئد می کند.
دولت جدید در پنجم ماه اکتبر از پارلمان رای اعتماد خواهدگرفت و کار خود را آغازخواهدکرد.
احزاب بورژوایی هنوز ترکیب دولت جدید سوئد را اعلام نکرده اند، اما با توجه به میزان آرای آنها  ۱۰ تا ۱۲ وزیر از حزب مودرات و از احزاب دیگر بورژوایی هریک ۴ تا ۵ وزیر در دولت شرکت خواهندداشت.
ازجمله پیش بینی ها برای فهرست وزرای آینده،  کارل بیلدت، از رهبران سابق مودرات برای وزارت امورخارجه معرفی شده است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".