Magnus Uggla och unga företagare

22 juni

10.40 Jacob Lundgren och Johan Liden van Riessen som går på gymnasiet startar ett eget företag för att få sommarjobb.

11.00-11.30 Magnus Uggla och Annika Andersson inför Ugglas revy.

11.30-12.00 Sommarsamtal: Pamela Garpefors, kontraktsprost för Karlskrona/Ronneby och kyrkoherde i Rödeby intervjuas av Ingrid Hildingsson.