Ordstorm: Kolmilan

Gustav Lindmark heter berättaren i Ordstorm 24 november 2009. Han minns en händelse från sin barndom när han var 12 år gammal. Han ahde fått i uppgift att vakta pappas kolmila. En kvinnogestalt fick en oväntad roll när det började brinna i kolmilan. Producent Pia Diaz Bergner