Ordstorm: Lata sig och Ogräsrensning

Einar Axelsson, kommer från Kroksjö, utanför Umeå. Han är en ung berättare som idag i Ordstorm den 18 maj 2010 drar en historia om en bonde i släkten. Dessutom handlar det om vådan av att vara noggrann, när berättaren Karin Ferrys minns sin barndoms somrar. Producent Pia Diaz Bergner.