Ordstorm: Syster Emmy

I Ordstorm tisdag den 25 maj 2010 berättar Inger Hellman, som flyttar i öst-västlig riktning mellan sina hem i Stenbäcken och Kraddsele. Hon tycker om att berätta och deltog på arrangemanget Samiska veckan i Umeå och berättade då om sin mormor Syster Emmy och hennes skidtur för att handla. Hon får följe av några blänkande ögon i skogen. Tekniker Anders Wikström. Producent Pia Diaz Bergner.