tisdag 17 maj

Fler drabbade av mobbning på universitetet

Det finns ett mönster med trakasserier och mobbning på universitetsläraren Homa Mirzaies arbetsplats, Umeå universitet. Fyra tidigare lärare på utbildningen för laboratorieassistenter hävdar att de inte orkat vara kvar på grund av mobbning har riktad mot de mest välutbildade med specialkompetens, bland annat disputerade doktorer. Detta har pågått sen nittiotalet inom Biomedinska analytikerprogrammet på f.d. Vårdhögskolan och har drabbat fler än Homa Mirzaie.

Västerbottens läns landsting har granskats av Diskrimineringsombudsmannen, DO. Mycket var bra, men kompletteringar krävs. Hur allvarlig är DO's kritik och vad händer om en arbetsplats inte gör som DO säger? Emelia Rennerfelt ansvarar för granskningen.

Programledare: Gerhard Stenlund

p4vasterbotten@sr.se