måndag 19 september

Sen post när brevbärarna jobbar rätt

Hård arbetsbelastning och hög stress är vardagen för många av länets brevbärare. Det menar fackförbundet Seko som därför sagt åt 13 000 av landets postenanställda att just den här veckan "Jobba rätt". Ta de pauser du har rätt till, spring inte i trappor och packa inte mer än du ska, är uppmaningen. Det här kan bland annat kan innebära att posten levereras senare än normalt.

Vad tycker du, har det någon betydelse när posten kommer?

Ring vår telefonsvarare: 090 70 39 86

Vi hör också om boken om byn Vägsele - där det bland annat framgår att för hundra år sedan tömdes en tredjedel av byn när många emigrerade till Amerika. Och att skriva böcker om sin hembygdshistoria har närmast blivit en folkrörelse. Många byar i Västerbotten har haft studiecirklar som mynnat ut i en bok om byn på senare år. Vår reporter Örjan Holmberg besökte boksläppet i Vägsele förra veckan.

Det är gott om orm i ormhotellet Snake Hill i Åsträsk. Ormhotellet är en konstgjord övervintringsplats för huggormar som byggdes 2004 av dåvarande Banverket. Huggormarna hade valt att sova i en vattentrumma under banvallen på vintern. Men när banvallen skulle förstärkas så var ormarna tvungna att flytta in i det konstgjorda alternativet – Snake Hill.

Programledare: Pia Diaz Bergner

Producent: Åsa Sundman

p4vasterbotten@sr.se