Onsdag 19 oktober

Förbjudet att fota på sjukhuset

Västerbottens läns landsting inför ett förbud mot att fota, filma eller spela in ljud i alla landstingslokaler. Vi pratar med landstingsdirektör Jonas Rastad om varför.

Hur ska nykomna flyktingar integreras i samhället och hur ska man locka dem att stanna kvar i en liten kommun? Det handlar en konferens i Lycksele om, och vi får en rapport därifrån.

Det blivit populärt bland stadsbor att flytta ut till byarna runtikring Umeå. Men många av byarnas jordbrukare tycker att stan kryper för nära och är rädda att det ska bli konflikter med de nya villaägarna. Vi besöker Stöcke, som blivit mycket större på bara några år. Men befolkningsökningen, som många småbyar nog önskar sig, leder också till problem.

Och så om ett björnmöte i Radiokojan.

Programledare: Gerhard Stenlund

Producent: Emelie Svedjer