SwearJar is BACK!

I syfte att göra en ansträngning att vårda språket samt att samla in pengar till musikhjälpen, har vi återinfört Swear Jar. 1 kr / svordom (Andra avgifter kan tillkomma.)

Hör oss skramla i programmet.

// e