Att kunna kommunicera är inte det allra lättaste

Det är en konst i sig att alltid kunna göra sig förstådd på ett klart och tydligt sätt. Det som också kan verka och kännas som det mest naturliga att kommunicera kan komma att vara det mest komplicerade många gånger. Kommunikation som är så viktig och även det bästa vi människor har när den väl är lyckad, kan ofta bli så mycket konstigare än vad den egentligen är! Vi kan skapa en konflikt eller ett missförstånd på bara fel ordval, fel sätt att lägga fram något, använda oss av fel och opassande kroppspråk eller bara av att ha fel intällning till det vi berättar så att mottagaren, den vi samtalar med misstolkar och förvränger allt som sades! Det är så många grejer som kan gå fel vid en dialog med någon annan.

Ibland kan den som berättar vara klar och tydlig i sitt sätt att kommunicera, men det uppstår fel ändå. Då kan bristen faktiskt vara hos mottagaren som hör bara vad den vill höra! Eller att den kanske istället tänker på något helt annat under tiden du berättar något så att kommunikationen brister helt. Det finns till och med något som heter autokommunikation som betyder monolog, alltså två personer som har ett samtal med sig själva trots att det är meningen att de ska ha en dialog med varandra. Man pratar tillsammans, men om två helt olika saker! Något så märkligt! Trots att man kommunicerar med samma språk och man förstår vad den andra säger, besvarar man en helt annan fråga eller att man från ingenstans tar upp ett ämne som inte har någon koppling alls till vad den andra säger. Denna slags kommunikation är verkligen i sin värsta form! Så fel det kan bli, trots att vi många gånger pratar samma språk kan det ändå vara rena grekiskan...

// Godmorgon, Elektra