Könsapartheid...

Apartheid, det är ju ett begrepp vi alla har hört talas om, jag själv har alltid associerat apartheid till Sydafrika och när man skilde på vita och svarta!

Men könsapartheid, det är dock något som jag inte har haft så mycket att associera till!

Men programmet korrespondenterna gjorde en dokumentär om just

Kolla in programmet!

//Kany