God morgonshowen 07-09

Har du problem? Vad funkar inte...

Godmorron mina vänner , låt oss hjälpa dig å din måndag att starta på bästa sätt. Vi har länge velat förvandla oss till Oprahvic å Dr Phelipe just för att ta imot dina problem.Vad är det som inte funkar? Skriv till oss å bolla dina beskymmer på 72250 skriv dingata som ett ord mellanslag å skicka Nu!

Nu kör vi , upp å hoppa å godmorron :)

Juan Havana