ETER MÅNDAG 7 MAJ

Färre brandmän i Visby 
Räddningstjänsten dras med ekonomiska bekymmer och behöver spara pengar för att kunna visa en budget i balans. Räddningschefen Johan Kallum har lämnat ett sparförslag som politikerna under måndagen tog ställning till. Lars Thomsson (c) är ordförande i förvaltningsutskottet.

(Kl. 15:37)
Reporter katarina.hedstrom@sr.se

Hur mycket kostar räddningstjänsten på Gotland jämfört med i andra kommuner? En som vet hur ”landet ligger” är Björn Johansson, på Räddningsverkets tillsynsavdelning. Har de till exempel heltidsbrandkårer i alla andra kommuner?

(Kl. 15:50)
Reporter katarina.hedstrom@sr.se


Motpolerna i elkonflikten
Konflikten inom elektrikerbranschen fortsätter att trappas upp ytterligare. Från och med måndag påverkas också ett gotländskt företag, Slite El. Här hör du Pelle Barklund, som är 1: e ombudsman vid Elektrikerförbundets avd 1 i Stockholm. Han besöker de gotländska fackmedlemmarna för att prata om hur Elektrikerförbundet ska hantera den kommande tiden. Ett av de viktigaste kraven från fackets sida är att medlemmarna ska få ett bra boende när elektrikerna arbetar långt hemifrån.

(Kl. 15:13)
Reporter lars.eskelind@sr.se

Kent Carlsson och Kjell Olin är ägare av Slite El. Här ger de sin syn på den konflikt som påverkar deras företag.

Reporter tomas.ardin@sr.se


Teater på dagtid lockade många
Riksteatern och länsteatern gjorde under måndagen en gemensam satsning på ett ”teatermaraton”, fyra föreställningar på samma dag. 

(Kl. 16:12)
Reporter tomas.ardin@sr.se