ETER ONSDAG 9 MAJ

Slutlekt på vissa skolgårdar
Under onsdagen tog barn- och utbildningsnämnden beslutet om vilka skolor som ska läggas ned. Beslutet följde i grova drag det förslag som presenterats tidigare. Fyra skolors framtid var oviss in i det sista (Hogrän, Vänge, Stånga & Rone) När klubban gick i bordet hade nämnden beslutat att lägga ned skolan i Rone. Lena Celion (m) ordförande i nämnden redogör för resonemanget:

(Kl. 15:08)
Reporter katarina.hedstrom@sr.se


Oppositionen tycker att nedläggningarna av skolor skötts dåligt, ur demokratisk synpunkt. Eric Martell (s) är 2:e vice ordförande i nämnden.

(Kl. 15:12)
Reporter katarina.hedstrom@sr.se

För tolv år sedan stängdes skolan i Levide.
Karin Nyström arbetar på kommunens barn- och utbildningsförvaltning och bor i Levide. Här berättar hon vad nedläggningen av skolan betydde för bygden.

(Kl. 15:21)
Reporter tomas.ardin@sr.se


Slitna lekplatser
Många av öns lekplatser är i dåligt skick. 99 av 100 lekplatser har fått anmärkning för bristande säkerhet. Nu har tekniska nämnden begärt mer pengar för att kunna göra lekplatserna säkrare. Eter var med när Börje Carlsson från tekniska förvaltningen åkte för att kolla läget på lekplatsen vid Lyckåkerskolan och förskolan Dungen.

(Kl. 15:37)
Reporter anna.jutehammar@sr.se


Nationalpark eller kalksten
Nu hårdnar kampen om norra Gotland. Ska det bli nationalpark av kalkhedarna runt Bäste träsk eller ska Nordkalk och Svenska mineral få fortsätta att bryta sten och skeppa iväg den stålverken runt Östersjön? Det är en fråga som regeringen kommer att få ta ställning till. Här hör du Lou Jägerup, som är platschef för Svenska mineral.

(15:48)
Reporter karin.brindt@sr.se


Maxat på Maxi
Under onsdagen öppnade den nyaste och största stormarknaden på ön, Ica Maxi. Affären kommer att bli en stor konkurrent till övriga affärsidkare och påverka handeln över hela Gotland. På öppningsdagen var det svårt att hitta en parkering utanför stormarknaden.

(Kl. 16:12)
Reporter tomas.ardin@sr.se

Samtidigt på Willys............