ETER MÅNDAG 14 MAJ

Oviss framtid för GGN
Motorcykeltävlingen Gotland Grand National kommer att ställas in i år. Orsaken är att tävlingsledningen inte lyckas få ekonomin att gå ihop. Curt Jörholt och Claes Randlert från organisationskommittén berättar om ekonomin.

(Kl. 15:07)
Reporter owe.jarlo@sr.se


Gotland Grand National gör alltså ett uppehåll efter 23 år. Här följer ett par reaktioner på att tävlingen ställs in i år.
Per Lindqvist, vice ordförande i idrottsföreningen Visborgs OK. Turistchef Anders Murat.

(Kl. 15:16)
Reporter lars.eskelind@sr.se


Stopp för båtskit i Östersjön
Den så kallade ”övergödningsgruppen” har sammanträtt på Gotland under ett par dagar för att besluta om viktiga förslag för att förbättra Östersjöns miljö. 
”Det nyaste” i kampen mot övergödningen av Östersjön är att sätta stopp för tvättmedel som innehåller fosfater, att minska jordbrukets övergödande påvårkan och att tvinga båtfolket att tömma avloppstankar i hamn. Socialdemokraterna Sinikka Bohlin, Sverige och Asmund Kristoffersen, Norge berättar om förslagen.

(Kl. 15:44)
Reporter katarina.hedstrom@sr.se


Fem slutar på SR Gotland
Sveriges Radio måste spara pengar och alla anställda har fått ett erbjudande att få avgångsvederlag om de slutar frivilligt. Idag kom beskedet att fem personer som arbetar i radiohuset i Visby kommer att sluta. Redaktionschefen Gunnel Wallin kommenterar avgångarna.

(Kl. 15:37)
Reporter lars.eskelind@sr.se


Fornsalen lockar trots stängda dörrar
Vid länsmuseet i Visby görs en större ombyggnation som innebär att det just nu är stängt. Men redan nu finns det en massa skolklasser som vill besöka länsmuseet. Vad tycker länsmuseichefen Anki Dahlin att de skall göra?

(Kl. 16:12)
Reporter tomas.ardin@sr.se