ETER MÅNDAG 21 MAJ

Skola i egen regi
Aldrig tidigare har så många olika verksamheter inom Gotlands kommun varit aktuella att läggas över i privat regi som nu. I samband med budgetberedningen har politikerna fått en genomgång från nämnderna av vad som skulle kunna konkurrensutsättas.
Eter har besökt Hellvi skola, som numera drivs som ett kooperativ. Charlotte Nygren i Hellvi berättar hur de gjorde och kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) berättar hur hon resonerar om privatisering.

(Kl. 15:07)
Reporter mika.koskelainen@sr.se


Industrifackets ombudsman Mikael Nilsson är mer tveksam till planerna på att sälja kommunal verksamhet till privata företag. Nilsson menar att det är kapitalförstöring av skattepengar.

(Kl. 15:21)
Reporter mika.koskelainen@sr.se


Ingen skattesänkning nästa år
När den borgerliga alliansen gick till val förra året lovades en succesiv sänkning av kommunalskatten, men ingen sänkning av kommunalskatten är att vänta nästa år. Det ekonomiska läget är för ansträngt. Det anser nu den borgerliga kommunledningen. Idag presenterades nästa års budget och det finns flera osäkra faktorer, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

(Kl. 15:38)
Reporter karin.brindt@sr.se


Boka i tid
Årets sommarturistsäsong har startat och det märks inte minst i Visby hamn där de första gästbåtarna har dykt upp. Många av båtarna bokar numera plats långt i förväg, för att de ska vara säkra på att få plats. Mest är det företag som vill visa upp sig under Almedalsveckan, men också många privatpersoner, berättar Bosse Gustavsson som sköter fritidshamnen.

(Kl. 15:51)
Reporter karin.brindt@sr.se


Många skyltar blir det...
De första bruna vägskyltarna sätts nu upp på Gotland. Det är nya vägmärken som visar vägen till ”turistiskt intressanta mål”. Brunt och vitt är alltså den internationella färgsättning som funnits i andra länder i många år. De platser som får brun/vit skyltning skall uppfylla vissa kriterier. Turistanläggningen skall vara sällsynt eller unik och ha stort allmänintresse hos vägtrafikanter, berättar Vägverkets Kurt Palmgren.

(Kl. 16:14)
Reporter katarina.hedstrom@sr.se