ETER MÅNDAG 11 JUNI

Poolen bidrar till vattenbristen
Det kan bli bevattningsförbud redan till midsommar om det torra vädret håller i sig. Fler abbonenter på det kommunala vattennätet i kombination med fler pooler gör att vattenförbrukningen är stor.  Vattenverkets driftsingejör, Jonas Aaw, ger sin bild av läget just nu.

(Kl.15:08)
Reporter lasse.ahnell@sr.se


Antalet pooler ökar på Gotland och det innebär en stor ökning av vattenförbrukningen. En lösning vore att fler använder havsvatten i sina pooler. Poolföretagaren Magnus Engström berättar om fördelarna och nackdelarna med det.

(Kl. 15:17)
Reporter lasse.ahnell@sr.se


Vill inte mutas

Gotländska läkare finns med bland de distriktsläkare som nu går till angrepp mot att det finns stora kommersiella intressen som bland annat styr deras fortbildning. 
Distriktsläkarna Tomas Lundh och Krister Dahlman vill uppmärksamma hur beroende läkarna och arbetsgivarna i vården är av läkemedelsindustrins pengar.

(Kl. 16:12)
Reporter katarina.hedstrom@sr.se


Ja och nej till Slite som bas för gas
Den tänkta gasledningen i Östersjön var ämnet för en mini-duell i Eter. Den moderata riksdagsledamoten Rolf K Nilsson, försvarsutskottet och den tidigare försvarsministern, socialdemokraten Thage G Peterson debatterade emot och för planerna. De kommenterar också bolaget Nord Streams önskan att ha Slite som knutpunkt för gasbygget.

(Kl. 15:37)
(Kl. 15:52)

Reporter katarina.hedstrom@sr.se