ETER FREDAG 12 OKTOBER

  • Gårdsnamnet som försvann i Västerhejde
  • Kommunledningen om brandmännens kritik
  • Skadeståndskrav riktas mot skolan på Gotland
  • Kampanj ska göra gotlänningar klimatsmarta
  • Veckan som var - nyhetssammanfattningen