ETER TORSDAG 18 OKTOBER

  • Det pekar på att bildstenen i Stenkyrka är unik
  • Framtidens vård är utredd
  • Kan man lita på väderprognoserna?
  • 500 arbetsplatser ska flyttas
  • Visbybor får tillbaka sin affär