ETER MÅNDAG 7 JANUARI

Nu vägs alla Suder-sopor
Den nya sophämtningen rullar nu vidare på Gotland. I dag tömde renhållningens bilar på Sudret för andra gången sopor sorterade i de nya kärlen: de gråa med brännbara sopor och de bruna med komposterbart hushållsavfall.


 

Fler söker hjälp för ätstörningar
Fler och fler svenskar söker vård på grund av ätstörningar.

Maria ten-Siethoff är psykoterapeut på barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Visby.

Hon håller med om att det blir fler som vänder sig till dem för ätstörningsproblem.


 


 

Tidigare lammning löser bristen på svenskt lammkött
Det är brist på svenskt lammkött större delen av året. Det är bara på hösten som alla som vill ha svenskt lammkött också kan köpa det i butik. Projektet lammgotland ska försöka fördubbla lammproduktionen på ön och ett sätt är att få tackorna att föda de första lammen redan nu i januari. Jan Karlsson på Loggarve i Klinte har satsat på det.