ETER TORSDAG 21 FEBRUARI

  • Många vill köpa men för få vill producera ekologiskt
  • Nytt sexprojekt ska få ungdomar att dra på kondomen
  • Myndighetsflytt blev så dyr att anställningsstopp infördes
  • Nygarn AB fortsätter kämpa för att få köpa skolan
  • Många utan sysselsättning sedan Arbetscentrum la ner