ETER TORSDAG 21 FEBRUARI

Sexualupplysning ska minska oskyddat sex
Nu ska alla gotländska ungdomar få samordnad sexualupplysning. Höga tonårsaborter och dubblerade klamydiafall på Gotland har fått Socialstyrelsen att ge pengar till att ändra ungdomars attityder.

En orsak är att många gotländska ungdomar tidigt har oskyddad sex, det visar enkätundersökning i skolorna enligt gotlands kommuns folkhälsochef Lisa Stark.

Reporter lasse.ahnell@sr.se


 

Brist på ekologiska livsmedelsproducenter
Konsumenterna vill köpa ekomat och producenterna får bra betalt för sina varor. Ändå verkar det vara svårt att få de gotländska lantbrukarna att satsa på ekologiska livsmedel. Anita Pettersson är miljörevisor på Hushållningssällskapets nybildade certifieringsbolag för ekologiska produkter och hon säger att intresset för att köpa ekomat inte varit större än nu.

Reporter anna.jutehammar@sr.se


Anställningsstopp på Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet har infört anställningsstopp. Anledningen är enligt det statliga verket att flytten från Stockholm till Visby blivit så dyr.

Reporter helen.birch@sr.se


 

Oenighet om priset för Östergarns skola
Vem ska egentligen få köpa Östergarns skola? Och till vilket pris?

Sockenutvecklingsbolaget Nygarns utveckling har länge hoppats att få köpa skolan och skapa ett företagscentrum där. Men de 2,4 miljoner kronor som skolan värderats till har de inte råd med och nu har kommunen sagt nej till deras betydligt lägre bud.

Reporter anna.jutehammar@sr.se


 

Arbetscentrum - hur gick det sedan?
Fram till årsskiftet var Arbetscentrum en kommunal enhet där personer som haft svårt att komma ut på den vanliga arbetsmarknaden istället fått arbeta med att hjälpa ideella föreningar med alla möjliga uppgifter. Men nya och ändrade regler som gjorde att kommunen lade ned Arbetscentrum.

Många oroliga röster hördes i slutet av förra året från hembygdsföreningar, anställda och sysselsatta personer om hur framtiden skulle bli. Hur har det då blivit?

Först träffar vi Conny som i flera år har fått sysselsättning inom arbetscentrum.

Reporter lasse.ahnell@sr.se