ETER FREDAG 22 FEBRUARI

Olämpligt odla på myrmark anser Jordbruksverket

Odling på utdikade myrar eller gamla sjöbottnar påverkar växthuseffekten lika mycket som all annan odling i hela landet. På Gotland är myrmarkernas andel av jordbruksmarken ungefär 20 procent.
Gösta Cedergren arbetar med lantbruksfrågor på länsstyrelsen och förklarar att odling på myrmarkerna påverkar växthuseffekten genom näringsämnen som finns i de jordarna:

På Stora Tollby gård i Fole odlas potatis, morötter och grönsaker som behöver odlas på myrmarker. Men enligt Andreas Wiklund försöker de undvika miljöpåverkande metoder:

Reporter:
jonas.neuman@sr.se

Vad hände med fiberkabeln?

Det är snart ett år sen en gul sjökabel lades ut från Oskarshamn till Ygne. Dit kom den, men inte längre och Eter undrar varför?

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se

Behandlingshemmet i Alskog får gott betyg

Sen årsskiftet är behandlingshemmet för ungdomar i gång i den gamla stiftsgården i Alskog. Men vad gör man egentligen i ett behandlingshem och hur har det tagits emot i bygden bland grannarna?

Reporter:
lisa.classon@sr.se