ETER TISDAG 6 MAJ

  • Dispenser för strandnära bebyggelse
  • Strejkvakter delar ut flygblad vid lasarettet
  • Vattenfrågor diskuterades vid samrådsmöte
  • Vaktmästare i domkyrkan kan få överfallslarm
  • Träskulptur av Linné avtäckt i Botaniska trädgården