ETER TORSDAG 8 MAJ

TV-avslöjande om begravningar upprör många

TV-programmet ”Uppdrag granskning” har avslöjat att kistor förstörs i samband med gravsättningen på vissa håll i landet. Med hjälp av en grävskopa krossas kistlocket för att kyrkogårdsvaktmästarna ska slippa fylla på graven i takt med att kistan förmultnar och jorden sjunker. 
Flera personer som hört av sig till Radio Gotland påstår att det sker även på Gotland, men kyrkogårdschef Mats Ahlqvist säger att han inte känner till att det hänt här.

Biskop Lennart Koskinen  säger att det här är något som inte får förekomma på Gotland. Han har talat med  kyrkogårdspersonal och ingen säger sig känna till att något sådant händer på Gotland. 
Biskopen ska nu skriva till alla som arbetar med begravningar och påminna om vilka regler som gäller.

Reporter:
lars.eskelind@srse

Ringmuren ständigt i behov av reparation

Länsmuseet har börjat sin årliga inspektion av ringmuren för att se vad som behöver åtgärdas. På 1990-talet restaurerades stora delar av muren, mycket tack vare insamlade pengar och muren är i förhållandevis bra skick. Men det finns alltid småsaker som bör åtgärdas innan det blir för sent och för dyrt, enligt byggnadsantikvarie Jörgen Renström.

Reporter:
lotta.lannebo@sr.se

Peab bygger om nya kommunlokaler 

Det blir byggföretaget Peab som ska bygga om kommunens blivande kontor vid nya Visborg. Det har fastighetsägaren Vasallen bestämt.  Peabs arbetschef på Gotland Lars Åkerberg är nöjd med uppdraget som kommer lägligt när bygget av Riksantikvarieämbetet börjar bli klart.

Reporter:
lars.eskelind@sr.se

Hjälp åt barn som upplever våld i familjen

” Han sparkade mamma...” är rubriken då både Inger Ekblom och Ami Arnell föresläser om hur man kan hjälpa barn som blir vittne till våld i familjen.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se

Svårt för dyslexibarn att få hjälp i skolan

Barn i skolan som har läs- och skrivsvårigheter får inte den hjälp som de behöver. Det menar Kjell Krusell som är vice ordförande i dyslexisförbundet på Gotland. Han träffar ständigt föräldrar som misstänker att deras barn har dyslexi och som tycker att de måste träta med skolan i flera år om att få en utredningar gjord:

Reporter:
helen.birch@sr.se