ETER TISDAG 7 APRIL

Kommunen fälld i viktigt mobbningsmål 

Gotlands kommun ska betala 30 000 kronor i skadestånd till den pojke som utsattes för mobbning i en skola på Gotland. Det har Gotlands tingsrätt beslutat i en dom.
Enligt tingsrätten har kommunen på två sätt överträtt lagen om förbud mot kränkande behandling av barn. 
Dels har skolan inte kunnat visa att den verkligen utrett fallet noga och dels har den inte heller visat att den gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen.

Skolinspektionens barn- och elevombud Lars Arrhenius är nöjd med Gotlands tingsrätts dom och anser att den är mycket välskriven och resonemangen väl underbyggda.

Han anser att det står klart att eleven utsatts för mobbning och att kommunen inte gjort tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt för att hjälpa eleven.

Reporter:
karin.brindt@sr.se
bengt.hansell@sr.se

Miljörättsjurister kritiska till dispenshantering

Ett par av Sveriges ledande miljörättsjurister vid Uppsala universitet, har titta på kommunens och länsstyrelsen handläggning av fallet med Björn Ulvaeus planerade studio på ön Furillen. 

Båda dömer ut kommunens skäl till att godkänna bygget i strandskyddsområde och naturreservat som djupt otillräckliga.

Docenten i miljörätt Jan Darpö anser att en myndighet inte får ta näringspolitiska hänsyn när det ska beslutas om undantag från naturskyddsbestämmelser.

Jan Darpö tror att miljödomstolen inte kommer att nöja sig med att kräva ett tydligare beslut från kommunen eftersom Gotlands kommun enligt honom överhuvudtaget inte har rätt att ge några reservatsdispenser längre.

Reporter:
andreas.hedfors@sr.se