ETER TORSDAG 7 MAJ

Skarphälls framväxt beskrivs i uppsats

Skarphälls city med alla sina butiker, kontor växer så det knakar. Men området var faktiskt från början planlagt för småindustri.

Så hur gick det egentligen till när åkrarna förvandlades till ett handelsområde? Det är något som historie-studenten Maria Liljeborg forskat om i en uppsats.

Reporter:
ulrika.uusitalo@sr.se

Hällarna får egen hembygdsförening

Mats Jansson och Greta Henriksson vill skapa en ny hembygsförening för Hällarna i Visby. 

Paret har bott i området i 25 år och tycker att det är dags att skapa en mötesplats där man kan träffas över generationerna. Mats Jansson har redan delat ut 700 flygblad i området.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se

En del äldre kommer ut alltför sällan

I granskande tv-reportage visas en skrämmande bild från några av landets äldreboenden. Vissa äldre har inte fått gå utomhus på flera år, men hur ser det ut på Gotland?
”Jag känner inte igen mig i den bilden” säger Gunilla Gardell som är boendeassistent på Klostergården i Roma.

Reporter:
eleonor.svensson@sr.se

Cykelsäsongen är i full gång

Cykeln är ett pålitligt och miljövänligt transportmedel, men det finns en del att tänka på när man ska välja cykel, berättar cykelreparatören Ronny Ohlsson i Visby.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se