ETER MÅNDAG 15 JUNI

Borgen-pengar betalar av kommunens låneskuld

Kommunens vinst från försäljningen av Borgen-huset i Visby kommer att användas till att betala av kommunens lån har Gotlands kommunfullmäktige beslutat.
I höstas beslutade fullmäktige att pengarna skulle användas som grundplåt till ett kulturhus, men det beslutet gäller inte längre.
Efter ett medborgarförslag om att använda pengarna till att betala av lån med, så tog kommunfullmäktige återigen upp frågan om vad de 8,4 miljonerna ska användas till och nu blev beslutet att använda pengarna till att betala av lånen.

Reporter:
jonas.neuman@sr.se

Torsten Gislestam om Borgenpengarna

Centerpolitikern Torsten Gislestam röstade mot kommunstyrelsens förslag när frågan om hur pengarna från försäljningen av Borgen ska användas var uppe i kommunfullmäktige förra gången. Enligt egen uppgift skedde det av misstag.
Nu säger han att han har all respekt för fullmäktiges nya beslut, bland annat mot bakgrund av att det har blivit ekonomiskt kärvare tider.

Reporter:
jimmy.englund@sr.se

Sommardesignkontoret läggs ner

Sommardesignkontoret på Gotland tvingas läggas ned. Vare sig Almi företagspartner, Jordbruksverket eller länsstyrelsen förstår varför Gotlands kommun inte vill skjuta till regionala utvecklingsmedel inom ett område som skulle kunna ge både jobb och marknadsföra Gotland.

Sommardesignkontoret har funnits på Gotland sedan 2005, och tanken bakom projektet har varit att låta svenska och utländska studenter inom arkitektur och design samarbeta med gotländska företag och organisationer, för att förbättra miljöer och platser där allmänheten vistas.

Bland annat har de gett sig i kast med bostadsområdet Gråbo, hamnterminalen, flygplatsen, Slite torg, Visby innerstads tillgänglighet, Kalkbrottet Blå lagunen och Gotska Sandön. I år var temat design av gotländska matvaror och matupplevelser.

Design och formgivning är områden som ska sätta Gotland på kartan. Det är både kommunen, myndigheter och privata företag överens om. I kommunens egen framtidsvision är design speciellt prioriterat eftersom det spås ge nya jobb. Och därför skapades också en särskild grupp för profilprodukter inom Tillväxt Gotland. Men nu verkar de olika intressena ha krockat.

Reporter:
ulrika.uusitalo@sr.se

Stora variationer i matpriser

Det är  mycket stora variationer på matpriserna, det visar PROs undersökning som presenterats för 18:e året. 24 pensionärer har på Gotland undersökt 19 butiker veckan efter påsk.
60 matvaror plus 10 ekologiska undersöktes - exakt samma märke, förpackning och vikt annars har varan inte tagits med.
Mellan landets dyraste och billigaste jämförda butik är det nästan halva priset - en skillnad på 813 kronor.
På Gotland är skillnaden knappt 400 kronor och Gotland är det näst billigaste området i hela Sverige mellan de jämförda butikerna.

Men Statistiska Centralbyråns kontroll visar att matpriserna snarast har stigit. Thomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel, säger att han har större förtroende för SCB:s undersökning..


Reporter:
lasse.ahnell@sr.se

Hur går det till att lämna EU?

EU har utvidgats med många nya länder och fler står i kö för att bli medlemmar. Samtidigt har kraven på att Sverige ska lämna EU minskat och partier som tidigare har drivit kravet har svängt i frågan.
Men hur går det till om ett land vill lämna EU. Det var en fråga som en lyssnare skickade till Eter. Och Cecilia Möller vid EU-informationen svarar.

Reporter:
jimmy.englund@sr.se