Behov av BUP ökar mer på Gotland än i andra län

Ohälsan bland barn och ungdomar ökar, och fler söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin idag än tidigare. Gotland tillhör de län där ökningen är störst. Anna Herkendell, chef för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, tror att orsaken är de problem som finns i samhället idag.