Hyrstopp märks på akuten

Kommunen sätter stopp för inhyrning av sjukvårdspersonal för att spara pengar. Men vad får det för konsekvenser för Gotlands sjukvård? Eter besökte en av akutavdelnningarna på Visby Lasarett där man länge varit beroende av inhyrd personal. Avdelningschefen Anna Westberg berättar vad ett inhyrningsstopp skulle betyda för hennes avdelning.