Fleringebor värnar om Mölner myr

Gör våtmarksområdet Mölner myr till ett av EU:s Natura 2000-områden. Det vill boende i Fleringe som lämnat in en skrivelse till länsstyrelsen för att få myren skyddad från Nordkalk som äger Mölner myr och som vill fortsätta bryta kalksten i området. Åke Kihlén och Olov Söderdahl är båda aktiva i Fleringe sockenutvecklingsgrupp.