Kommentar från länsstyrelsen

Om Cementa inte får fortsätta bryta kalksten vid File hajdar i Othem på norra Gotland kan företaget inte fortsätta tillverka cement i Slite, och måste kanske lämna Gotland. Så svarar Cementa på förslaget att göra File hajdar till ett Natura 2000-område, vilket skulle innebära stopp för brytningen av sten där. Området vid File hajdar är attraktivt på många sätt. Den kalksten som Cementa bryter där, finns bara där i tillräckliga mängder. Detsamma gäller för nipsippan, som är den främsta orsaken till att eu-kommissionen vill att området ska ingå i natura 2000. Magnus Martinsson är länsstyrelsens samordnare för Natura 2000.