ETER TORSDAG

Besvikelse över att butikerna inte vill sälja östersjötorsk - både hos västkustfilé i Varberg, och bland gotländska fiskare. Gotland har landets lägst utbildade befolkning - men behövs det egentligen fler högutbildade? Högskolan vill få rätt att examinera doktorander. I Endre värms bygdegården med havre istället för olja. Länsstyrelsen och Cementa tycks inte komma överens om File hajdar, som är ett mycket attraktivt område både ur naturvårds- och stenbrytningssynpunkt.