Utredning om biblioteken

De gotländska landsbygdsbiblioteken skall nu rangordnas - listas - i fråga om hur angelägna och viktiga de är. I förlängningen kan det förstås betyda att det finns en risk att de bibliotek som hamnar lägst ner på listan försvinner. Christer Lundin är chef för landsbygdsbiblioteken på ön och har fått uppdraget att göra en översyn av biblioteken på landet.