ETER MÅNDAG

Biblioteken på landsbygden ska rangordnas och listas. Oroliga Burgsviksbor fruktar att deras bibliotek ska läggas ned. Det tänkta kommunfullmäktigesammanträdet ställs in idag och ordföranden oroas över demokratin. Handikapporganisationernas samarbetsorgan firar 40 år.