Handikapporganisationer 40 år

Handikapporganisationernas samarbetsorgan på Gotland fyller 40 år i år. Ordföranden Olle Persson berättar hur det var för de handikappade för 40 år sedan.