Medeltidsveckan skapar kosing till Gotland

Medeltidsveckan har stor ekonomisk betydelse för Gotland, enligt ett forskningprojekt som gjorts av två docenter på högskolan. Totalt beräknas deltagarna i Medeltidsveckan konsumera för mellan 90 och 200 miljoner kronor under veckan. Marianne Nilsson är en av de som försöker mäta värdet av kulturen på Gotland och just medeltidsveckan.