Betodlingen riskerar mista ekonomiskt stöd

De gotländska betodlarna står inför stora omvälvningar. Just nu pågår en utredning som väntas föreslå att de gotländska betodlarna ska förlora ett särskilt stöd som de haft tillgång till sedan nedläggningen av sockerbruket i Roma.