Förekommer hedersvåld på Gotland?

Nu ska länsstyrelsen på Gotland undersöka om det finns så kallat hedersrelaterat våld på ön och om det finns - hur ser det i så fall ut. De senaste åren har frågan uppmärksammats efter bland annat mordet på Fadime. Efter det mordet beslutade regeringen att alla län i landet ska undersöka hur problemet med hedersvåld ser ut. Kicki Scheller arbetar på länsstyrelsen som sakkunnig i jämställdhetsfrågor och ska vara med och göra kartläggningen. Så här beskriver hon vad som är hedersrelaterat våld.