Bättre säkerhet till havs

Från och med den här veckan inför EU förbud mot enkelskroviga oljetankers. Det betyder att bara oljetankfartyg med dubbla skrov får gå in i europeiska hamnar. Thomas Fagö är chef för Kustbevakningens räddningstjänst: