Nytt vattenverk lagas för miljoner

I Tofta har Gotlandskommun byggt ett nytt vattenverk. För att trygga vattenförsörjning längs hela västra kusten har två bassänger för totalt 2000 kubikmeter dricksvatten anlagts som en buffert.

Men när grundvattnet åter släpptes fram kring bassängerna så trycktes delar av bassängerna upp med som mest 22 centimeter och sprickor uppstod i konstuktionen.

Gunno Hermansson är byggnadsingenjör och konstaterar att mycket nu måste göras om.
Varför grundvattentrycket inte tagits med i beräkningarna skall nu utredas och ansvarsfrågan likaså. Ombyggnadskostnaden beräknas till ett par miljoner kronor.

- Den blöta sommaren har tursamt medfört att vattenförsörningen klarats ändå, men till nästa sommar skall reparationer och förstärkningar vara klara så att vattenverket kan vara i drift, säger Gunno Hermansson.

Eter onsdag 23 september ca. 17.05

Reporter: lasse.ahnell@sr.se