Myndigheter betalar för gratis vaccin

Vaccinet mot svininfluensan ska ju vara gratis. Massvaccineringarna börjar i morgon, men på många håll erbjuds anställda att få sprutan via företagshälsovården istället. Då uppstår kostnader. Radio Gotland hörde med några statliga myndigheter på Gotland om hur det kommer sig att de är beredda att använda skattepengar för att få vaccineringen utförd av sin företagshälsovård.


Reporter Katarina.Hedstrom@sr.se