Han vill stoppa naturreservatet

Skogstvisten runt det planerade naturreservat vid Fardume träsk fortsätter. Efter länsstyrelsens avverkningsförbud hotas markägaren Arvid Olofsson 40 000 kronor i böter om han fortsätter att fälla träd. Länsstyrelsen anser att markägaren inte håller sig inom skogsvårdslagens gränser. Själv ska Arvid Olofsson överklaga beslutet igen för tredje gången.


Reporter Catarina.Gustafsson@sr.se