Inga ordningsbetyg till jullovet

Efter en hetsig debatt för några år sen beslutade den borgerliga majoriteten i Gotlands kommun att införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande i skolorna, trors protester från många rektorer och skolledare. De påpekade bland annat att betygen var offentliga handlingar som vem som helst kunde begära att få se.

Men nu när jullovet närmar sig är det inte så många som bryr sig om betygskravet. Några skriftliga omdömen i ordning och uppförande har det inte blivit i Gråboskolan säger rektor Margareta Zetterström.

Reporter: karin.brindt@sr.se

Eter torsdag 17 december 2009