Kritik mot Apoteket för uteblivet samråd

Apoteket AB har inte följt avtalet med staten när de planerar för att lägga ner apoteket i Roma och bestämt sig för att bygga på Skarphäll istället för det gamla på Gråbo. Apoteket har nämligen inte haft samråd - varken med Gotlands kommun eller med handikapporganisationerna - som de borde ha haft enligt avtalet. Kommunalrådet Åke Svensson som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden fick reda på som var på gång i slutet av november.


Rent juridiskt - skulle det kunna vara möjligt att överklaga ett beslut från Apoteket AB om det inte varit samråd? Nej, det går inte. Apoteket ägs av staten och på socialdepartementet säger de att om det inte varit något samråd bör man i första hand påtala det för de ansvariga tjänstemännen. Det går inte att överklaga eftersom det, enligt avtalet, är Apoteket självt som bestämmer över var det ska finnas apotek. Det är ingen lag. Men det är bolagets styrelse som har ansvar för avtalet följs och ägaren - staten - gör en generell prövning om styrelsen gör ett fullgott arbete, alltså arbetar efter de villkor som ställs i avtalet.