Barn i skymundan när anhöriga är döende

Barn är undanknuffade i vården - när de har en döende förälder - det slår alltså ett par gotländska sjuksköterskor fast i en ny uppsats... Ann Jakubowski och Anette Rantanen Gahm är ett par av de tolv nya sköterskor som får sin legitimation den här veckan. De har nu presenterat sin kandidatuppsats - och har kommit fram till att små barn ofta kommit i skymundan när det talats om "anhöriga" till döende.